Fiskodling och brukande av vatten

Är det viktigt att hålla Storsjön och andra vatten i det skick de har varit sedan lång, lång tid tillbaka?      

Just nu finns frågan om det skall tillåtas större fiskodlingar i sjöar och vattendrag.
Denna fråga kommer att hamna på politikernas bord inom en snar framtid.

Hur skall vi inom politiken ställa oss i denna fråga?

Vilka faktorer är avgörande för vårt ställningstagande:
– Antalet arbetstillfällen?
– Närodlat?
– Ekologiska faktorer som långsiktigt påverkar vattendragen?
– Livsmedelsförsörjningen?
Antalet frågeställningar kan göras mycket lång!

Socialdemokraterna i Krokom bjöd in kunniga människor från Länsstyrelsen för att reda ut begreppen
Länsfiskekonsulent Joakim Svensson samt sakkunnige Anders Ahlström från Länsstyrelsen kom och redovisade siffror om vattenbruk och fiskodling. Konstaterades av Länsstyrelsens män att det finns mycket som man inte vet om skador i vattendragen och att många undersökningar pågår. Utrymmet för forskning är stort. Som tjänstemän kunde dom inte uttala sig om var dom stod i denna fråga.

I skrivande stund så finns för många frågor som det inte finns svar på.
Konstaterades att åhörarna denna kväll kände att försiktighet med våra vatten är viktigt för att kunna behålla det vi har omkring oss.