Kommunfullmäktige 2015-06-17 i Trångsviken

Ett fullmäktige är avslutat, nu blir det sommarledigt
för en del fritidspolitiker.

Vad hände då på detta fullmäktige?

Som vanligt var det många medborgarförslag som behandlades. Vissa förslag var mycket tänkvärda, några kostar ganska mycket pengar, några inte genomförbara. Men, bra att medborgarna tycker till och delar med sig av sina tankar.

Denna dag var det dags för budget inför kommande år 2016. De styrande Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet hade tagit fram text och siffror för kommande år.
Även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade tillsammans ett budgetförslag för kommande år.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ansåg att det inte var stor mening att debattera de olika budgetförslagen. Det som händer i Regering och Riksdag finns inte med i dessa budgetförslag. Utfallet av Regeringens budget är i nuläget mycket oklart.
Hur många pengar kommer att tillfalla Krokoms kommun? Vem vet!
Det blev ingen debatt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Det blev några hårda ord från borgerlig sida i besvikelsen över att inte få prata väl om sin budget. Men nu är orden historia och vi jobbar vidare.

Kan konstateras att detta inte hänt tidigare i Krokoms kommunfullmäktige.
De styrande (C, M, Kd, Mp) klubbade igenom sin budget med orden att det i höst är dags att ta omtag med hela budgeten när man vet hur Regeringen fördelar pengar till olika områden.

Övriga ärenden klarades av utan några hårda ord mellan de båda lägren.

Vi önskar en Glad och Regnfri sommar till er ALLA!