De borgerliga partierna och miljöpartiet försöker tukta os(s)

PRESSINFORMATION Det borgerliga styret med miljöpartiet i Krokoms kommun försöker “tukta” minoriteten Miljöpartiet tillsammans med övriga borgerliga partier gör allt för att hålla minoriteten utanför information och inflytande. I samrådsgruppen för samisk förvaltning förvägrades minoriteten att få besätta ersättarplatsen. När kommunstyrelsen utsåg styrgrupp för arbetet med översiktsplan hade majoriteten förslagit att de skulle besätta tre … Mer De borgerliga partierna och miljöpartiet försöker tukta os(s)

Skolnedläggningar ska spara 800 000 kr i Krokom sker utan underlag

PRESSINFORMATION FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I KROKOM Den borgerliga majoriteten beslutade vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i Krokom att skolor ska läggas ner för att använda 800 000 kronor till andra ändamål.   Socialdemokraterna menar att det är märkligt att kunna ta ett sådant beslut utan något som helst underlag eller beskrivning i hur detta sparar 800 000 … Mer Skolnedläggningar ska spara 800 000 kr i Krokom sker utan underlag

Nej till att göra om Sjövillan för boende

Socialdemokraterna fick med sig kommunstyrelsen att avstyrka planförslag att tillåta boende i “Sjövillan” Kommunstyrelsen i Krokom behandlade ett förslag till förändring detaljplan för att ”Sjövillan”/samlingslokalen vid Storjönsstrand att kunna användas till bostad. Socialdemokraten föreslog att detta förslag skulle avvisas. Detta förslag instämde majoriteten i. – Idag växer området i och med den stora inflyttningen i … Mer Nej till att göra om Sjövillan för boende

Bättre dialog med de boende i Sånghusvallen!

Socialdemokraterna vill ha bättre kommunikation om den fortsatta utbyggnaden av Sånghusvallen Socialdemokraten föreslog vid dagens kommunstyrelse behandling av detaljplan för vägområde och Sånghusvallen etapp 4 att en fördjupad dialog måste till innan planerna fastställs. – De framgår av de boendes synpunkter i samrådet kring planen att behovet en fördjupad dialog och kommunikation är uppenbart stort, … Mer Bättre dialog med de boende i Sånghusvallen!

Kommunens innevånare ska inte behandlas olika!

Den borgerliga majoriteten behandlar medborgarna olika, i olika delar i Krokoms kommun. Krokoms beslut om hemtjänst enligt Lagen och valfrihetssystem (LOV) strider mot likvärdighetsprincipen i kommunallagen – Jag har överklagat Socialnämndens beslut om att införa valfrihetssystem. Beslutet innebär att en del gamla i kommunen kan välja vem som ska leverera hemtjänst, men beslutet omfattar inte … Mer Kommunens innevånare ska inte behandlas olika!

Socialdemokrater i Krokom knackar dörr

Gänget som knackade dörr i Ås nya område Sånghusvallen under måndagkvällen. Det var ett positivt bemötande men många synpunkter. En återkommande fråga var lekpark i området. Kvällens insats gör att Socialdemokraterna i Krokom intar en ledande ställning vad gäller inrapporterade samtal 931 rapporterade samtal under året och 157 sedan 1:a augusti. Det betyder att vi … Mer Socialdemokrater i Krokom knackar dörr

100621 Krokom(s) politiker i landstinget

100621 Krokom(s) politiker i landstinget Originally uploaded by Sikrokom Landstingsfullmäktige 21-22 juni var historiskt. eftersom det även webbsänds Här är Britt Carlsson och Judith Hult djupt förskjunkna i de frågor som behandlas bl a upphandlingsunderlag för hälsovalet, trafikbeställningar, delårsbokslut, landstingsplan 20100 – 2013. Alla ärenden hittar du här

Debatt mellan Socialdemokraterna och Centern

F 100620 debatt mellan S och C Originally uploaded by Sikrokom Socialdemokraterna och Centerpartiet drabbade samman i en debatt inför ett 30 tal supporters på Krokoms Wärdshus på måndagkvällen kring • Människors möjligheter att förverkliga sina idéer • Fler jobb, nya och växande företag • Vårt uthålligt gröna län • Bra service i hela länet … Mer Debatt mellan Socialdemokraterna och Centern