Budget 2018

”Samhällsbygget: Med ansvar för Krokoms kommun”, så har vi valt att döpa vårt budgetförslag för budget 2018.

Nu gäller det att ta ansvar för Krokoms kommuns utveckling nu och framåt. Vi behöver starta ett långsiktigt, hållbart och strukturerat samhällsbygge som låter folk få möjlighet att bo och verka i vår kommun.

I vårt budgetförslag föreslår vi därför bland annat satsningar i form av bostadsbyggande, skapande av attraktiva utemiljöer och åtgärdspaket för att få ned de höga sjuktalen som råder i kommunen.

Vi tar helt enkelt ansvar för Krokoms kommuns utveckling.

Några axplock ur budgeten:

– Dubbelt så stort anslag för att skapa attraktiva utemiljöer i kommunens tätorter

– Inrättande av plankommitté för att få ordning och struktur i samhällsbygget

– Flera åtgärdspaket för att få ned de höga ohälsotalen i kommunen

– Barnomsorg på obekväm arbetstid

– Kulturskolan integreras i grundskolan och når således alla elever

Följ länken nedan för att titta på budgeten i sin helhet.

#Budget 2018

framsida