Kommunfullmäktige 2015-06-17 i Trångsviken

Ett fullmäktige är avslutat, nu blir det sommarledigt för en del fritidspolitiker. Vad hände då på detta fullmäktige? Som vanligt var det många medborgarförslag som behandlades. Vissa förslag var mycket tänkvärda, några kostar ganska mycket pengar, några inte genomförbara. Men, bra att medborgarna tycker till och delar med sig av sina tankar. Denna dag var … Mer Kommunfullmäktige 2015-06-17 i Trångsviken

Kommunfullmäktige 24 okt Torsta.

Ett ganska ordinärt fullmäktigesammanträde. Men det hettade till mot slutet av dagen. Britt Carlsson Socialdemokraterna, hade lämnat in en motion som handlade om ”bättre anställningsvillkor inom kommunen”. Bakgrund till motionen är följande: Många inom kommunens vård, omsorg och skola är timvikarier som rings in och det är mycket osäkra anställningsformer. Anställningar som inte är heltid … Mer Kommunfullmäktige 24 okt Torsta.

Grusvägar i Krokoms kommun

Krokoms kommun har många mil grusvägar, grusvägar som är allmänna vägar, som staten har ansvaret för. Väldigt många av dessa är i mycket dåligt skick. Socialdemokraterna har varit ute med ”Vägupproret”, en sammanslutning av föreningar i Offerdalsbygden som är mycket trötta på köra sönder sina bilar. Färden gick på vägarna runt Landösjön. Det var ingen … Mer Grusvägar i Krokoms kommun

Rapport från kommunstyrelsen i Krokom

BUSSTURER I KROKOMS KOMMUN DRAS IN. Vid dagens kommunstyrelsemöte beslutade den borgerliga majoriteten tillsammans med Miljöpartiet, att försämra för kommunens innevånare att kunna åka kollektivt. Landsbygden drabbas av indragna bussar För en besparing på några korvören går man tvärt mot kommunens ledord att- ”här är det nära till landet och till staden, till kommunens service och … Mer Rapport från kommunstyrelsen i Krokom

Förvirrad kommunledning?

Krokoms kommun styrs av en borgerlig minoritet som stöds av Miljöpartiet och blir då en borgerlig majoritet. Viss växtvärk finns inom barnomsorgen och det ger sig uttryck i följande: På kommunstyrelsemötet den 18/ 6 fanns på dagordningen förslag till beslut  som rör igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Landöns och Tulleråsens förskolor, samt nybyggnation av … Mer Förvirrad kommunledning?