Alliansens röra!

Allianspartierna i Krokom (c, m, fp, kd, mp) förvägrar de äldre i Föllinge och Hotagen valfrihet inom hemtjänsten. Sedan oktober 2009 har entreprenadföretaget Förenade Care AB drivit Solbacka äldreboende och hemtjänsten i Föllinge på uppdrag av Krokoms kommun. Avtalet sträckte sig till september 2013. Vid socialnämndens sammanträde den 26/6 beslutade alliansen att förlänga ytterligare i … Mer Alliansens röra!

Förvirrad kommunledning?

Krokoms kommun styrs av en borgerlig minoritet som stöds av Miljöpartiet och blir då en borgerlig majoritet. Viss växtvärk finns inom barnomsorgen och det ger sig uttryck i följande: På kommunstyrelsemötet den 18/ 6 fanns på dagordningen förslag till beslut  som rör igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Landöns och Tulleråsens förskolor, samt nybyggnation av … Mer Förvirrad kommunledning?

Från Kommunfullmäktige i Krokom 2012-06-12

En solig dag i Trångsvikens Bygdegård. Här dryftas kommunens väl och ve. Olika uppfattningar bryts mot varandra. Majoriteten har en uppfattning oppositionen har en annan. När klubban faller så gäller den mening som får de flesta rösterna. Under dagen har flera medborgarförslag uppe till behandling. Bra förslag. Mycket har handlat om hur det skall se … Mer Från Kommunfullmäktige i Krokom 2012-06-12

Västbygden bjöd in med hela öppna handen

Västbygdens Byalag och Föräldraföreningen bjöd in kommunens politiker till en diskussionskväll i Kluksgården. Ämnet var givetvis skolan i Västbygden. De styrande C, M, Fp, Kd och Miljöpartiet hade meddelat att det inte fanns något mer att diskutera och hade brevledes skrivit att man inte tänkte delta. Socialdemokraterna och Vänstern deltog i mötet och kunde besvara … Mer Västbygden bjöd in med hela öppna handen

De borgerliga partierna och miljöpartiet försöker tukta os(s)

PRESSINFORMATION Det borgerliga styret med miljöpartiet i Krokoms kommun försöker “tukta” minoriteten Miljöpartiet tillsammans med övriga borgerliga partier gör allt för att hålla minoriteten utanför information och inflytande. I samrådsgruppen för samisk förvaltning förvägrades minoriteten att få besätta ersättarplatsen. När kommunstyrelsen utsåg styrgrupp för arbetet med översiktsplan hade majoriteten förslagit att de skulle besätta tre … Mer De borgerliga partierna och miljöpartiet försöker tukta os(s)

Skolnedläggningar ska spara 800 000 kr i Krokom sker utan underlag

PRESSINFORMATION FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I KROKOM Den borgerliga majoriteten beslutade vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i Krokom att skolor ska läggas ner för att använda 800 000 kronor till andra ändamål.   Socialdemokraterna menar att det är märkligt att kunna ta ett sådant beslut utan något som helst underlag eller beskrivning i hur detta sparar 800 000 … Mer Skolnedläggningar ska spara 800 000 kr i Krokom sker utan underlag

Majoriteten i Krokoms kommun vill släppa in Sverigedemokraterna

Majoriteten i Krokoms kommun  (C, M, Fp, Kd, Mp) vill släppa in Sverigedemokraterna på så kallade insynsplatser i kommunstyrelsen. Av någon dunkel anledning tycker dom att det är synd om Sd att stå utanför insyn. Vidare i majoritetens fortsatta tankar finns, att även släppa in Sd i andra nämnder. Socialdemokraterna är helt emot detta förslag och avvisar alla sådana tankar.

Jobb till unga

Socialdemokraterna i Krokom driver frågan om arbete till alla, men särskilt till unga. Vi vill även att det skall finnas sommarjobb till skollediga ungdomar. Därför driver vi frågan om ”sommarlovsgaranti för 8e klassare” och äldre. Hittade en ung Hanna som säger följande:  ”Vi behöver istället en regering som har tilltro till de unga, som tar ungdomsarbetslösheten på allvar inte betraktar den som en synvilla, som satsar på sommarjobb på utbildning och särskilt stöd till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.” Men, det är inte bara en ny regering som behövs för att få landet på fötter och att öka människovärdet för de många! Också i Krokom skall vi göra förändringar på många … Mer Jobb till unga