De borgerliga partierna och miljöpartiet försöker tukta os(s)

PRESSINFORMATION Det borgerliga styret med miljöpartiet i Krokoms kommun försöker “tukta” minoriteten Miljöpartiet tillsammans med övriga borgerliga partier gör allt för att hålla minoriteten utanför information och inflytande. I samrådsgruppen för samisk förvaltning förvägrades minoriteten att få besätta ersättarplatsen. När kommunstyrelsen utsåg styrgrupp för arbetet med översiktsplan hade majoriteten förslagit att de skulle besätta tre … Mer De borgerliga partierna och miljöpartiet försöker tukta os(s)

Majoriteten i Krokoms kommun vill släppa in Sverigedemokraterna

Majoriteten i Krokoms kommun  (C, M, Fp, Kd, Mp) vill släppa in Sverigedemokraterna på så kallade insynsplatser i kommunstyrelsen. Av någon dunkel anledning tycker dom att det är synd om Sd att stå utanför insyn. Vidare i majoritetens fortsatta tankar finns, att även släppa in Sd i andra nämnder. Socialdemokraterna är helt emot detta förslag och avvisar alla sådana tankar.

Majoriteten har antingen ingen framförhållning eller struntar medvetet i kommunens nämnder

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns ärendet om igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid Sånghusvallen. En investering på cirka 30 miljoner kronor som beräknas vara klar första juli 2011. En omfattande investering som ska ske under mer än ett år. Förslaget grundade sig på ett beslut av ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden något som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser vara oacceptapelt. … Mer Majoriteten har antingen ingen framförhållning eller struntar medvetet i kommunens nämnder