Fiskodling i vattendrag

Arbetarekommunen inbjuder till en kväll vid Landösjön för att på plats se hur sjön fungerar med en mindre fiskodling. Under lång tid har vi i partiet funderat över fiskodling och vilka konsekvenser som finns med denna. Dagen då vi måste ta ställning i denna fråga närmar sig! > Vet vi tillräckligt om hur fiskodling påverkar … Mer Fiskodling i vattendrag

Politikerdebatt Trångsviken 2

Debatten fortsätter Fr v: Jörgen Blom (V), Jan Runsten(Mp), Maria Söderberg(C), Linus Kimselius(M) och Rolf Lilja(S). Fråga 3, kommer ni att fortsätta med upphandling inom ramen för  – ”Lagen om offentlig upphandling” (LOU). Finns inom hemtjänsten i kommunen (privat utförare av kommunens uppgifter)? Här prisade borgarna det dom kallar frihet att välja. C, M, och … Mer Politikerdebatt Trångsviken 2

Lokalt valprogram

Vi är nu klara med vårt VALPROGRAM för Krokom. Många saker finns att göra inom kommunen, vi fokuserar i programmet på några av de viktigaste förändringar som behöver göras. Jobben, inte bara i tätorterna. Det gäller att göra möjligheterna goda för företagande så att       människor kan jobba i närhet till hemmet. Ungdomsarbetslösheten … Mer Lokalt valprogram

Hösten 14

Nu startar vi vår valkampanj. Vi Socialdemokrater kommer att vara ute på många platser i vår kommun för att informera om vår politik och vår vilja till förändringar inom Kommunen, Landstinget och Riksdagen. Att vi får Ert förtroende i höstens val är viktigt för oss alla. Att vi vinner på alla nivåer är också viktigt, … Mer Hösten 14

Jens Nilsson i Kluk

Söndagen den 6 april kl. 18.00 får vi veta mer om EU! Välkommen till Kluksgården i Alsen för att lyssna på Jens Nilsson, kandidat till EU-Parlamentet. Jens är nu verksam i Parlamentet och vill fortsätta. Jens har sin dagliga gärning i Fiskeutskottet och i utskottet för Regional Utveckling. Vidare kommer vi att få information om … Mer Jens Nilsson i Kluk

Torget

Lite kallt i kontakten med väljarna. Det var vädret som var kallt. Det krävdes bra kläder för att vara ute. En mugg glögg lättade upp med pepparkaka som tilltugg. Vi  samtalade om vår kommunala budget, förklarade vad vi anser rimligt, lyssnade in vad väljarna anser skall prioriteras. Kändes som att vi har samsyn med väljarna … Mer Torget

Kyrkovalet

TACK alla ni som RÖSTADE på SOCIALDEMOKRATISKA KYRKOPOLITIKER! Vi skall göra allt vi kan för att leva upp till det förtroende som ni visat oss. Detta är vårt uppdrag: Socialdemokraternas kyrka i Krokoms kommun är en öppen folkkyrka med framtidstro som vill • se kostnadsfria verksamheter i alla våra församlingar för barn och    ungdomar … Mer Kyrkovalet

Grusvägar i Krokoms kommun

Krokoms kommun har många mil grusvägar, grusvägar som är allmänna vägar, som staten har ansvaret för. Väldigt många av dessa är i mycket dåligt skick. Socialdemokraterna har varit ute med ”Vägupproret”, en sammanslutning av föreningar i Offerdalsbygden som är mycket trötta på köra sönder sina bilar. Färden gick på vägarna runt Landösjön. Det var ingen … Mer Grusvägar i Krokoms kommun

Svara på NYTT partiprogram

Socialdemokraternas partikongress som äger rum i april 2013 ska anta ett nytt partiprogram. I början av året sände partiets programkommission ut ett diskussionsmaterial om partiets idéer och långsiktiga politiska ställningstaganden. Diskussionsmaterialet har stimulerat till en omfattande idédebatt inom arbetarrörelsen. Över 400 föreningar och enskilda medlemmar har svarat på materialet och flera hundra möten, debattkvällar och … Mer Svara på NYTT partiprogram

Från kommunfullmäktige 26 sept

Ett lite lojt fullmäktige med många ersättare på plats. Fulltaliga. Den interpellationsdebatt utbröt initierad av Vänstern. Frågan om att bonussystem för personalen inom hemtjänsten. Debatten blev förvirrande och frågor fick inga bra svar! Tydligen är det ett tjänstemannaförslag som kom upp på fullmäktiges bord. Målet är att hemtjänstpersonalen skall vara hos brukarna 70% av sin … Mer Från kommunfullmäktige 26 sept