Krokoms Kommunfullmäktige 2014-12-09

Årets sista sammanträde men även början på en ny period i politiken. Ledamöter som lämnade fullmäktige avtackades. Våra avtackade ledamöter är från vänster: Bernt Ingebrigtsen från Föllinge, Britt Carlsson Aspås, Ensio Gustafsson Krokom och Jenny Palin Rödön. Många år har dom varit verksamma inom politiken för Socialdemokraterna deltagit i nämnder och styrelser för att föra … Mer Krokoms Kommunfullmäktige 2014-12-09

Mer från fullmäktige i Krokom.

Nu gäller det toalettavfall från fritidsbåtar i Storsjön I en motion från Socialdemokraterna vill vi ha någon form omhändertagande av avfall från båtfolket. I debatten framförs att vatten är ett livsmedel. Märkligt att Miljöpartiets främste härförare inte värnar vatten som livsmedel!!!!!! Varför inte täppa till de utsläpp som vi kan identifiera????? Konsipratoriskt kan man undra … Mer Mer från fullmäktige i Krokom.

Debatt om simkunnighet och mellanmål

Kommunalfullmäktige pågår i Torsta. Interpellationsdebatt om skolans ansvar för att ge eleverna simkunnighet. Konstaterades att borgarna vill minska kostnaden med 400 000:- i sin besparingsiver, man vill vänta med att påbörja simundervisningen. Tycks som om man vill lägga över ansvaret på föräldrar eller på förskolan. Vän av ordning undrar då om det blir en besparing … Mer Debatt om simkunnighet och mellanmål

Kommunfullmäktige 24 okt Torsta.

Ett ganska ordinärt fullmäktigesammanträde. Men det hettade till mot slutet av dagen. Britt Carlsson Socialdemokraterna, hade lämnat in en motion som handlade om ”bättre anställningsvillkor inom kommunen”. Bakgrund till motionen är följande: Många inom kommunens vård, omsorg och skola är timvikarier som rings in och det är mycket osäkra anställningsformer. Anställningar som inte är heltid … Mer Kommunfullmäktige 24 okt Torsta.

Grusvägar i Krokoms kommun

Krokoms kommun har många mil grusvägar, grusvägar som är allmänna vägar, som staten har ansvaret för. Väldigt många av dessa är i mycket dåligt skick. Socialdemokraterna har varit ute med ”Vägupproret”, en sammanslutning av föreningar i Offerdalsbygden som är mycket trötta på köra sönder sina bilar. Färden gick på vägarna runt Landösjön. Det var ingen … Mer Grusvägar i Krokoms kommun

Från kommunfullmäktige 26 sept

Ett lite lojt fullmäktige med många ersättare på plats. Fulltaliga. Den interpellationsdebatt utbröt initierad av Vänstern. Frågan om att bonussystem för personalen inom hemtjänsten. Debatten blev förvirrande och frågor fick inga bra svar! Tydligen är det ett tjänstemannaförslag som kom upp på fullmäktiges bord. Målet är att hemtjänstpersonalen skall vara hos brukarna 70% av sin … Mer Från kommunfullmäktige 26 sept

Rapport från kommunstyrelsen i Krokom

BUSSTURER I KROKOMS KOMMUN DRAS IN. Vid dagens kommunstyrelsemöte beslutade den borgerliga majoriteten tillsammans med Miljöpartiet, att försämra för kommunens innevånare att kunna åka kollektivt. Landsbygden drabbas av indragna bussar För en besparing på några korvören går man tvärt mot kommunens ledord att- ”här är det nära till landet och till staden, till kommunens service och … Mer Rapport från kommunstyrelsen i Krokom

Förvirrad kommunledning?

Krokoms kommun styrs av en borgerlig minoritet som stöds av Miljöpartiet och blir då en borgerlig majoritet. Viss växtvärk finns inom barnomsorgen och det ger sig uttryck i följande: På kommunstyrelsemötet den 18/ 6 fanns på dagordningen förslag till beslut  som rör igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Landöns och Tulleråsens förskolor, samt nybyggnation av … Mer Förvirrad kommunledning?

Från Kommunfullmäktige i Krokom 2012-06-12

En solig dag i Trångsvikens Bygdegård. Här dryftas kommunens väl och ve. Olika uppfattningar bryts mot varandra. Majoriteten har en uppfattning oppositionen har en annan. När klubban faller så gäller den mening som får de flesta rösterna. Under dagen har flera medborgarförslag uppe till behandling. Bra förslag. Mycket har handlat om hur det skall se … Mer Från Kommunfullmäktige i Krokom 2012-06-12