Lokalt valprogram

Vi är nu klara med vårt VALPROGRAM för Krokom. Många saker finns att göra inom kommunen, vi fokuserar i programmet på några av de viktigaste förändringar som behöver göras. Jobben, inte bara i tätorterna. Det gäller att göra möjligheterna goda för företagande så att       människor kan jobba i närhet till hemmet. Ungdomsarbetslösheten … Mer Lokalt valprogram

Förvirrad kommunledning?

Krokoms kommun styrs av en borgerlig minoritet som stöds av Miljöpartiet och blir då en borgerlig majoritet. Viss växtvärk finns inom barnomsorgen och det ger sig uttryck i följande: På kommunstyrelsemötet den 18/ 6 fanns på dagordningen förslag till beslut  som rör igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Landöns och Tulleråsens förskolor, samt nybyggnation av … Mer Förvirrad kommunledning?

Våravslutning 2012-06-17

Socialdemokrater i Krokoms kommun samlades i Ytterån för att göra avslut på vårens aktiviteter. Arbetarekommunens ordförande Eva Handmark hälsade välkommen till medlemmar och sympatisörer. Ordet lämnades till Thomas. Dagens gäst, Thomas Hägg som är ordförande i Norrtåg berättade om kommunikationerna i de fyra Norrlandslänen och främst vad som pågår i Jämtlands län. Thomas sade att det … Mer Våravslutning 2012-06-17

Första Maj i Krokom

Tack till alla som deltog i vårt frukostmöte. Känns väldigt positivt med den förtroendevind som blåser över Krokom och landet. Våra talare talade med den äran och pekade på en framtid som handlar om arbete och utbildning. Angelica Johannesson från Strömsund som talade om de ungas situation. Rolf Lilja oppositionsråd i Krokom talade om kommunens … Mer Första Maj i Krokom

Öppet hus med anledning av att Håkan Juholt slutat sitt uppdrag. … Mer