Kontakt

Postadress

Björkvägen 3 D
835 31 Krokom

Besöksadress
Björkvägen 3 D,  Krokom

Styrelsen 

Ordförande
Maria Jacobsson
073-181 65 60
mariajacobsson03@hotmail.com

Kassör
Leif Jonsson
070-348 58 23
logman2011@live.se

Våra förtroendevalda politiker

Kommunalråd i opposition
Maria Jacobsson
0640-161 09
maria.jacobsson@krokom.se 

Gruppledare i Socialnämnden 
Pia Hernerud
pia.hernerud@gmail.com

Gruppledare i Barn- och utbildningsnämnden  
Jenny Palin
070-211 59 60
jennypalin77@gmail.com

Gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden 
Leif Jonsson
070-348 58 23

logman2011@live.se

Gruppledare i Bygg- och miljönämnden 
Mikael Karlsson
070-325 18 98

Gruppledare i Nämnden för samverkan överförmyndarnämnden
May Söderström
073-804 71 50

Gruppledare i Valnämnden
Viveca Asproth
070-300 37 05

Krokomsbostäder AB styrelse
Maria Jacobsson, vice ordförande
073-181 65 60

Jämtlands Gymnasieförbund
Maria Jacobsson, ledamot i direktionen
073-181 65 60