Kontakt

Postadress

Genvägen 1 B
835 22 Krokom

Besöksadress

Genvägen 1 B Krokom

Styrelsen 

Ordförande

Maria Jacobsson   Mobil 073-181 65 60
Epost: mariajacobsson03@hotmail.com

Vice ordförande

Kassör
Leif Jonsson   Mobil  070-348 58 23
Epost:  logman2011@live.se

Våra förtroendevalda politiker

Oppositionsråd/Kommunalråd i opposition
Niklas Rhodin   Telefon: 0640-161 09
Epost:  niklas.rhodin@krokom.se 

Gruppledare i Socialnämnden 
Annika Hansson  
Epost:  annika.hansson@krokom.se 

Gruppledare i Barn- och utbildningsnämnden  
Jenny Palin Telefon: 070-211 59 60                                                                                Epost:  jennypalin77@gmail.com

Gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden 
Stefan Fax    Mobil  076-836 99 52
Epost:  stefan.fax@regionjh.se

Gruppledare i Bygg- och miljönämnden 
Birger Backlund    Mobil  070-6291027

Gruppledare i Överförmyndarnämnden
May Söderström  Mobil  073-804 71 50

Gruppledare i Valnämnden
Judit Hulth Mobil  070-519 11 51

Krokomsbostäder AB styrelse
Maria Jacobsson, vice ordförande  Mobil  073-1816560

Jämtlands Gymnasieförbund
Maria Jacobsson, ledamot i direktionen  Mobil  073-1816560