Kontakt

Postadress

Björkvägen 3 D
835 31 Krokom

Besöksadress

Björkvägen 3 D,  Krokom

Styrelsen 

Ordförande

Maria Jacobsson   Mobil 073-181 65 60
Epost: mariajacobsson03@hotmail.com

Vice ordförande

Kassör
Leif Jonsson   Mobil:  070-348 58 23
Epost:  logman2011@live.se

Våra förtroendevalda politiker

Kommunalråd i opposition
Niklas Rhodin   Telefon: 0640-161 09
Epost:  niklas.rhodin@krokom.se 

Gruppledare i Socialnämnden 
Pia Hernerud
Epost:  pia.hernerud@gmail.com

Gruppledare i Barn- och utbildningsnämnden  
Jenny Palin  Telefon: 070-211 59 60                                                                           

Epost:  jennypalin77@gmail.com

Gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden 
Leif Jonsson   Mobil:  070-348 58 23
Epost:  logman2011@live.se

Gruppledare i Bygg- och miljönämnden 
Mikael Karlsson    Mobil  070-325 18 98

Gruppledare i Nämnden för samverkan överförmyndarnämnden
May Söderström  Mobil  073-804 71 50

Gruppledare i Valnämnden
Viveca Asproth Mobil  070-300 37 05

Krokomsbostäder AB styrelse
Maria Jacobsson, vice ordförande  Mobil  073-1816560

Jämtlands Gymnasieförbund
Maria Jacobsson, ledamot i direktionen  Mobil  073-1816560