Valmanifest 2018

ETT KROKOM BRA FÖR ALLA – INTE BARA NÅGRA

Vårt valmanifest inför kommunvalet 2018 bar namnet ”Ett Krokom bra för alla – inte bara några”. Det är ett häfte där vi utvecklade vår vision för kommunen. De punkter som finns  i valprogrammet vidareutvecklas i manifestet.

Klicka på länken nedan för att ta del av vårt valmanifest:

VALMANIFEST 2018

https://issuu.com/niklas.rhodin/docs/valmanifest_2018_