Socialdemokraterna i Krokom föreslår Stefan Wikén till riksdagslistan

Socialdemokraterna i Krokom beslutade vid sitt representantskapsmöte att nominera Stefan Wikén till riksdagslistan. Mötet nominerade utöver Stefan Wikén även Maria Jacobsson. – Stefan är en mycket kompetent och erfaren person. Hans breda erfarenheter från politiskt arbete på alla nivåer gör att vi från Krokom ser honom som självklar på en av de första platserna på … Mer Socialdemokraterna i Krokom föreslår Stefan Wikén till riksdagslistan